Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Chính phủ


Minh
Khái

Họ và tên
Lê Minh Khái
Ngày sinh
10/12/1964
Quê quán
Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Dân tộc
Kinh
Thành phần gia đình
Nông dân
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng
Kỹ sư kinh tế
Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức
13/7/1991
Ngày vào Đảng
14/8/1990
Ngày chính thức: 14/8/1991
Trình độ được đào tạo
  • • Giáo dục phổ thông: 12/12
  • • Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế
  • • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế
  • • Lý luận chính trị: Cao cấp
  • • Ngoại ngữ: Nga C
Chức vụ
  • • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • • Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
  • • Đại biểu Quốc hội khóa XIV
  • • Phó Thủ tướng Chính phủ
Khen thưởng
  • • Huân chương Lao động hạng Nhì

Tóm tắt tiểu sử

7/1991 - 7/1995

Cán bộ, Phó Trưởng phòng Kế toán, Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN, Thành phố Hồ Chí Minh.

7/1995 - 3/1996

Phó Văn phòng, Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC.

3/1996 - 3/1998

Kiểm toán viên, Phó Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3/1998 - 12/1999

Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

12/1999 - 7/2005

Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

7/2005 - 3/2007

Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).

3/2007 - 3/2014

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3/2014 - 6/2014

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014 - 10/2015

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015 - 01/2016

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

01/2016 - 6/2016

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016 - 10/2017

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

10/2017 - 11/2018

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5/2018); Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (02/2018).

12/2018 - 10/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

10/2020 - 04/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

04/2021 - nay

Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.